It ain’t over until the fat lady sings, Groene blubber, Chaos in China,

fat-lady2

Groene blubber; 2e kwartaal cijfers vallen mee, 75% van de gepubliceerde resultaten in de S&P 500 zijn beter dan verwacht, de winsten 30% lager tov 2e kwartaal 2008 (waarbij de rapportage van de financials niet echt te vertrouwen zijn, ze kunnen neer zetten wat ze willen). De beter dan verwachte cijfers komen voornamelijk uit meer dan verwachte kostenverlagingen (vnl arbeid) en re-stocking van de zwaar gedaalde voorraden bij bedrijven en niet uit green shoots (er is geen autonome groei, S&P rapporteerde een 2% daling van de omzet, vandaar de groene blubber). De meeste managers praten elkaar na te zeggen dat de harde val tot stilstand is gebracht en er stabilisatie optreed, en er wordt nog steeds gekeken naar verdere kostenverlagingen.  Met de verder oplopende werkeloosheid en daardoor verdere wanbetalingen op allerlei schulden (kijk uit voor de financials!) zal het 3e en 4e kwartaal ook geen organische groei laten zien. Wel zal de vergelijkingsbasis tov 2008 er beter uit gaan zien, vnl in het 4e kwartaal. (maar veel analisten extrapoleren de goede resultaten in Q2 door naar 3 en 4 Q)

Kredietverlening is en blijft een probleem, de banken willen en kunnen niet meer, met deze recessie zal er nog flink moeten worden afgeschreven, zeker als na de zomer nog veel meer banen worden geschrapt. Ik hoor hier in Nederland dat het MKB zeer veel problemen heeft om kredieten te krijgen en dat door wanbetalingen vele kleine ondernemers kunnen omvallen.

Ik schat dat de meeste mensen hun bestedingen met rond de 10 a 15% hebben teruggeschroefd sinds begin 2008, daarna is er een zeer snelle aanpassing gekomen van de productie en daarmee ook de internationale handel die met soms meer dan 20 a 30% is ingestort. Dit wordt nu gedeeltelijk teruggezet met re-stocking in het 2e en 3e kwartaal. Maar ik ga ervan uit dat de economieën op een lager niveau blijven draaien, het zogenaamde ‘New normal model’ en dat de verwachte groei zeer beperkt zal zijn in het 4e kwartaal en in 2010. Veel minder dan de meeste nu verwachten.

Chaos in China, de overheid heeft koste wat het koste ingezet op groei, om onrust te voorkomen, de miljoenen mensen die naar de steden vloeien moeten aan het werk gehouden worden anders zou er totale chaos ontstaan met alle gevolgen van dien. Subsidies, stimulusplannen en belastingvoordelen. Kredietkranen staan vol open en iedereen, consumenten, bedrijven, zelfs de slechtste, krijgen leningen voor alles om maar groei te laten zien en de statistieken worden politiek mega beïnvloed. Bijvoorbeeld de werkeloosheid is officieel 4.3% in de steden, als men de niet geregistreerde werkelozen meeneemt komt men al richting de 8% en als men de migrantenarbeiders meeneemt die sinds Dec op straat staan komt men boven de 20%…  Export is dramatisch gedaald en er wordt niet verwacht dat de Europese en Amerikaans consument echt flink gaat bestellen. De boven verwachte groei komt uit binnenlandse bestedingen en volgens mij het re-stocking effect van vele bedrijven. Zoals vaker in China wordt er niet echt gelet op de rentabiliteit van de producten en ondernemingen, maar meer op volume-groei om de mensen maar aan het werk te houden. Veel geld uit die leningen vloeit naar de aandelenbeurs (chinezen mogen nog niet echt buiten China beleggen) en naar onr goed, er is hier een mega bubbel aan het ontwikkelen met mogelijk verschrikkelijke gevolgen.

The fat Lady; Als de meeste 2e kwartaal resultaten bekend zijn zal er afgewacht worden, (het bezit van de zaak is het einde van het vermaak) wat de toekomst ons gaat brengen. De 2e kwartaal resultaten verklaren een deel van de koerswinst en zal verdere koerswinst afhangen van verdere verbetering in de macro cijfers. Op het moment zijn er te veel onderzoekers die rekening houden met een V-shape recessie, terwijl er nog zeer veel onzekere factoren zijn die op tegengestelde negatievere uitkomsten wijzen, te noemen de nog zeer hoge schulden in Onr goed (ik heb grote angst voor forse afschrijvingen en (her-) financieringen in commercieel onr goed), credit card debt (bij oplopende werkeloosheid moet er meer en meer op worden afgeschreven) en andere schulden. Ik zie verdere problemen bij de bank en opdoemen (naast het feit dat ze meer eigen vermogen moeten gaan inbrengen).  Vooralsnog is er veel geld aan de zijlijn geparkeerd en blijft de rente laag en met al deze onzekerheden wordt er veel gespaard bij bedrijven en consumenten. Dit ‘spaargeld’ blijft natuurlijk niet allemaal in vastrentend, daar 2.5 a 4 % op jaarbasis niet veel is, met een goede beursdag is dit ook te maken. Dus de fat lady still sings, en ik denk zo rond mijn oude doel van 300 zou ze wel eens toontje lager kunnen zingen en loop ik even de zaal uit met cash at hand.

Van het weekend schrijf ik even een kort verhaaltje over welke sectoren in te beleggen (en mogelijk bedrijven) en welke absoluut niet. Als je het wilt ontvangen stuur dan even een mailtje naar me,

groeten

Victor Goossens

vgoossens@hetnet.nl