De beurs in mei 2020

Mei 2020

De markt, Economie & Portfolio Performance

*De AEX index steeg met 6% naar 512.92 en verkleinde het jaar verlies tot een in van 15%, terwijl De SP500 met 13% toenam en het verlies beperkte tot 10% voor 2020. De Tech index Nasdaq bijna onveranderd na een stijging van 15% deze maand. Gezien de erg slechte economische cijfers en winstwaarschuwingen van vele bedrijven is het opmerkelijk dat de beurzen al fors zijn hersteld van de recente dieptes van 18 maart. De AEX met 24%, SP500 +21% en de Nasdaq met 27%. Daarentegen staat de AEX nog 19% onder haar all time high, sp500 14% en de Nasdaq met een min van 10%.

De stijgingen zijn voornamelijk te verklaren op het vooruitzicht dat in Europa de Lock-downs eraf gaan de komende weken/maanden. In Amerika zal het wat langer duren omdat ze later in Lock-down zijn gegaan en daar het aantal besmettingen en sterfgevallen nog niet de juiste richting aangeven.

Key voor de economieën en het beursherstel in dit hele COVID-19 verhaal is een Vaccin wat werkt. Goede (voorlopige) resultaten van het middel Remdesivir van Gilead, geen overbezetting van de IC’s en de betere beschikbaarheid van preventie middelen helpt de beurzen mee. In veel landen zijn er tevens veel belegging ’s rekeningen geopend doordat veel mensen nu aan het huis zijn gekluisterd en meer in aandelen zijn gaan handelen. De zogenaamde Robin Hood investors. In Amerika hebben er vele honderdduizenden beginnende beleggers rekeningen geopend, ook in Nederland en de rest van de wereld. De goedkoopste brokers als Degiro en Binck hadden moeite om het aantal rekeningen te openen.  

Deze beleggers hebben weinig kennis en speculeren voornamelijk. Er wordt gespeculeerd met call opties en ‘belegd’ in frauduleuze of failliete bedrijven waaronder Herz. Noem het dumb money, maar er wordt wel enorm veel verdiend en de professionele en lange termijn beleggers delven het onderspit op dit moment.

En ondertussen blijven de centrale banken maar geld in de economieen pompen om een erg recessie proberen te voorkomen. Maar niemand weet hoe dit experiment zal verlopen…

Kernpunten te volgen op het moment

*COVID-19, er wordt veel in Amerika gesproken over een 2e golf

*Handelsoorlog, tussen Amerika en China en de rest van de wereld duurt voort en heeft een licht negatieve uitstraling op de wereldhandel

*Recessie/Depressie, op het moment houden de markten rekening met een V vormig herstel van de conomieen

*Rentes, blijft laag waarschijnlijk voor de komende jaren

Verwachtingen

*De effectenbeurzen kijken vaak 6 tot 9 maanden voorruit en gezien de forse koersstijgingen wordt er verwacht dat er na opening van de Lock-downs er een V vormig herstel zou kunnen plaatsvinden en dat de ‘hobbel’ redelijk snel verholpen zou kunnen worden en de winsten weer op de ‘oude’ niveau ‘s kunnen terugkomen en het geleden verlies weer zou kunnen worden ingelopen.

Voor een deel kan ik me hierin vinden, maar veel zal afhangen van de snelheid wanneer er een vaccin op de markt komt (nu liggen de verwachtingen over 9 maanden of langer), her-besmetting en terugkomst van het virus in de herfst (met alle verschrikkingen van nogmaals een Lock-down). Veel business is verloren gegaan en zal niet meer terugkomen (reizen, evenementen, eten en drinken) en zal op een lager pitje terugkomen. Erg belangrijk is het feit dat de omloopsnelheid van geld fors is afgenomen wat terdege een flinke hap uit de economie neemt en niet snel zal herstellen. Dit leidt tot meer faillissementen, afboekingen van schulden (zie banken en andere financierders) en fors hogere kosten voor de overheden en zorginstellingen en verzekeraars.

De fors gestegen werkeloosheid overal ter wereld is voornamelijk in niet beurs genoteerde bedrijven zoals restaurants, bars, sportscholen, kappers, nagel- en andere studio’s,

De beursbedrijven die de meeste klappen hebben gekregen zijn luchtvaartmaatschappijen en de reisbranche, Industrieele bedrijven, bouw- en verfbedrijven, banken (forse verhogingen van voorzieningen nog te verwachten, ook in met name energiebedrijven), verzekeringsbedrijven (zorg en werkeloosheid ’s verz), voedselfabrikanten en drankbedrijven (wegval van horeca), de onroerend goed sector (met name de Retail sector en de kantorensector). De energie sector wordt door het wegvallen van de luchtvaart, de auto-industrie en de olie oorlog tussen S Arabië, Rusland en Shale sector zwaar getroffen. De uitzendsector als vroegcyclisch krijgt ook rake klappen. De Lock-down heeft ook zijn repercussies op de kleding industrie en haar toeleveranciers. In deze sector blijf ik zo veel mogelijk weg, uitzonderingen daargelaten.

Sectoren die bovenmatig profiteren zijn supermarkten, Tech bedrijven (software en Chip bedrijven) en voedsel & bezorgbedrijven.

Een sector die redelijk snel is hersteld is de Pharma sector die weinig of niet heeft geleden onder het virus.

TINA & FOMO

Deze 2 factoren blijven de markt beheersen. TINA oftewel There Is No Alternative, er is door de ‘gratis’ geldpolitiek er enorm veel geld in omloop, rentes zijn laag en er is al veel belegd in vastrentende waarden, Huurprijzen zijn redelijk hoog en grote risico’s mbt betalingen en daardoor de waarde van het onderliggend onroerend goed.

Een andere reden is de Fear Of Missing Out (FOMO), beleggers zijn bang de boot te missen als ze nu niet instappen en de rally missen. Daarnaast zeer hoog speculatief gedrag door de nieuwkomers.

Inflatie is op dit moment een mindere reden om in aandelen te gaan. Vooralsnog blijft deze laag en tendeert naar beneden omdat de vraag laag blijft. De loonkosten zullen ook niet fors kunnen gaan toenemen. Maar door onbeperkt de geldpersen aan te zetten zou op den duur de inflatie uit de hand kunnen lopen en dan zit je goed met aandelen, onroerend goed en edele metalen.

Centrale banken stimuleren onbeperkt

Er bestaat een ‘risico’ dat in navolging van Zwitserland en Japan, Amerikanen aandelen gaan opkopen om herstel meer vertrouwen te geven. Zeker is dat Trump zijn policy aanpast aan de beursontwikkeling, met deze koersen staat hij weer wat sterker in de handelsoorlog en zijn herverkiezing.