Portefeuille en een Belangrijke vraag;

Maand; november 2022

De AEX daalde in november met -4.1% en de SP500 met -0.8%, terwijl de Amerikaanse volatiliteit ’s index met 67% steeg naar 27.19. De 10jaars liep terug van 1.56% naar 1.44%. Ook waren er grote dalingen en stijgingen in individuele aandelen, versterkt door het zogenaamde windowdressing aan het eind van het jaar (Professionele beleggers kopen en verkopen fors om aan hun clientèle te laten zien dat ze in de goede aandelen zaten en worden portefeuilles heringericht), daarnaast wordt er verkocht om belasting voordelen binnen te halen aan het eind van het jaar.

Veel Meme aandelen en mega gehypte aandelen waar het zicht op winst erg ver in de toekomst liggen werden gedumpt, zoals Workday -58%, Peloton -52%, Teladoc -32% Oatley -31%, Beyond meat -29% om er maar een paar te noemen. Aandelen met goede winsten werden aangeschaft, zoals bijvoorbeeld Qualcomm +36%, AMD +32%, Nvidia +28%, ON semis +28% en Micron +22%,

Portefeuille

De portefeuille daalde met -2.5%. Grootste dalers; Daqo New Energy -26% door de Chinese overheidsbemoeienissen, AvePoint -26% en Organon -21% door de dalingen in de farmasector en licht tegenvallende resultaten. Stijgers waren Xilinx +27%, Apple +10% (in euro’s zelfs +13%), Bols +9% en Pulte group +4%.

Na de fantastische jaren 2019 +44% en 2020 +36% sta ik nu op een plus van een kleine 15% met een gemiddelde cashpositie van 27% over het jaar, niet slecht maar duidelijk onder het gemiddelde van de hele wereld.

Ik heb de fout gemaakt om te proberen het resultaat op te krikken met calls en korte termijn trades, met als resultaat een min van 1.9% over het resultaat van november, anders was de maand geëindigd met een klein minnetje van -0.6%. Duidelijk een bewijs dat ik niet voor de korte termijn en niet voor leverage moet gaan in de toekomst. Van de portefeuille is nu 74% belegd in aandelen.

Hierbij de resultaten sinds 2006 dus inclusief de 2008/9 crash;

De markt en verwachtingen

Recent zijn er 2 opvallende zaken te melden;

1.De Yieldcurve (verschil tussen de korte en lange rentes) wordt vlakker, de korte steeg (van 0.13 naar 0.26 in november) en de lange rente daalde (van 1.58% naar 1.44%, ook in Duitsland van -0.11% naar -0.34%). Dat wil zeggen dat de markt meer en snellere rente verhogingen verwacht (door o.a. de hoge inflatie) en het feit dat men rekening houdt dat de economische groei wat afzakt door de Omikron variant en de aanhoudende logistieke problemen. Een flakkere yieldcurve is niet goed voor Financiële instellingen.

2.Door de afzwakkende groei kwamen de cyclische aandelen onder druk te staan en werden de verlieslatende tech bedrijven massaal in de verkoop gedaan, met verliezen oplopend tot wel 70% van hun hoogste koersen mid februari.

Maar de grote vraag waar niemand een antwoord op heeft, waarom stijgen de rentes niet? Gezien de sterke, sinds tijden ongehoorde, sterke stijging van de Inflatie niet alleen in Amerika maar over de hele wereld!

Geloven de meeste het sprookje dat de rentes geleidelijk zullen dalen naar het gewenste niveau van de Centrale bankiers? Of zijn er te weinig belegging’s mogelijkheden in vastrentende waarden? Een zeer belangrijke vraag waar ik geen verklaringen heb kunnen vinden. Maar dit is wel cruciaal om te weten waar aandelen nog naar toe kunnen gaan.

Wel weten we dat er nog ongelofelijk veel geld in de economieën is gestampt en dat de huishoudens er erg warmpjes bij zitten en niet veel hebben kunnen uitgeven, zodat er veel opgepot geld in aandelen zit en weinig naar obligaties is gevloeid door de lage rendementen.

Ook weten we dat er de komende maanden steeds minder obligaties worden opgekocht door de centrale bankiers en dat ergens rond de zomer er renteverhoginkjes worden voorzien in Amerika. Europa en andere landen volgens met een timelag van een half jaar.

De regeringen kunnen ook sturen met het rentebeleid als de groei tegenvalt (wat we nu zien door de Omikron variant en de verhalen/speculaties/disrupties over het Build Better Back planen van Biden (BBBB)) of versnellen als de inflatie verder stijgt en de groei versnelt.

Dat het beleid allemaal geleidelijk en goed onderbouwd wordt, met een minimale rentestijging voor 2022 is alom positief en verstoord de aandelenmarkten niet echt.

Wel is in te schatten dat de volatiliteit zal toenemen en de rendementen lager zullen zijn in 2022 als dan in 2020 en 2021, met de verwachting dat het meeste resultaat te behalen valt in de 1ste helft van volgend jaar.

Op dit moment wordt er een gemiddelde winststijging van 10% verwacht voor 2022 van de SP500 met een uitschieter van +20% van JPMorgan naar een winst per aandeel van $ 240 wat een k/w inhoud van 19.3x, boven het lange termijn gemiddelde, maar gelet op de huidige rente stand van 1.48% voor de 10 jarige Amerikaanse staatsobligatie relatief niet duur.

Ik verwacht flinke schommelingen de komende maanden en hoop hiervan te profiteren door wat meer te schuiven in de portefeuille.

In het nieuwe jaar zal ik met mijn lijst van favorieten komen en het hopelijk beter doen dan in 2021.

Ik wens jullie een gezond en profitabel nieuw jaar !