Bron: HP/De Tijd, Ilja Leonard Pfeijffer

Nederland dreigt de strijd tegen het coronavirus te verliezen

Vanuit zijn woonplaats Genua beschouwt Ilja Leonard Pfeijffer wekelijks een onderwerp dat het nieuws beheerst. Deze week waarschuwt hij ons voor de gevolgen van het coronavirus.

Nederland heeft welbeschouwd twee keuzen: “Ofwel er wordt vandaag nog besloten tot een verbod op alle verplaatsingen en sluiting van alle plekken waar mensen samenkomen, ofwel er zal over twee weken een noodsituatie zijn die potentieel erger zou kunnen zijn dan de ramp die Italië op dit moment treft.

Ik zie mijzelf gedwongen om terug te komen op mijn twee vorige columns over de noodtoestand in Italië door toedoen van het virus en ik moet mij verontschuldigen. Ik had de situatie verkeerd ingeschat.

Twee weken geleden waren er in Italië twee stromingen. Er bestonden twee prototypische reacties op de dreiging van het virus, zoals op dit moment in Nederland. Er waren mensen die de ernst van de situatie benadrukten en er was de relativerende school van laconieke lieden die de onrust hoofdschuddend gadesloegen, waartoe ik zelf behoorde. Ik dacht, zoals zovelen, dat het virus een soort griepje was dat alleen voor ouderen en zieken een serieuze bedreiging vormde en ik meende dat alle maatregelen om verdere besmetting in te dammen nodeloos paniek veroorzaakten en zinloos waren omdat een pandemie toch niet te voorkomen zou zijn.

Dat allerlaatste geloof ik misschien nog steeds, maar voor het overige zijn mij de schellen van de ogen gevallen. Omdat ik in Italië woon en de situatie van nabij meemaak, ben ik in de loop van de afgelopen twee weken gaan inzien dat mijn eerdere laconieke reactie volkomen ongepast was. En ik ben niet de enige die geschrokken van mening is veranderd. De relativerende denktrant is in Italië volledig ingehaald door een uiterst zorgwekkende realiteit. Er is nog maar één stroming over en dat is de stroming die de apocalyps het hoofd probeert te bieden.

Om te beginnen is de ziekte die het virus veroorzaakt geen griepje. Het Covid-19-virus is waarschijnlijk tussen de dertig en veertig keer dodelijker dan een griepvirus. Artsen in Italië vertellen in alle media over heel erg lelijke en nare longontstekingen. Veel patiënten moeten kunstmatig beademd worden. Vaak is een endotracheale intubatie nodig. Niet weinigen worden veertien dagen lang verdoofd op hun buik gelegd met een buis in de luchtpijp. Ook jongeren worden getroffen. De meeste mensen genezen op zo’n manier wel, maar ouderen of patiënten met andere complicaties kunnen soms niet worden gered.

Daarbij is het virus uiterst besmettelijk, veel besmettelijker dan griep. Chinese wetenschappers hebben aangetoond dat zeven mensen zijn besmet in een bus in Wuhan door één drager van het virus. Sommigen zaten vier rijen van hem verwijderd. Een van hen is zelfs besmet geraakt door de ziektekiemen die in de bus waren blijven hangen nadat de drager van het virus al was uitgestapt.

Wie zich sterk en gezond genoeg voelt om het virus te overleven, heeft een verantwoordelijkheid jegens degenen die dat niet zijn

Ik heb alle begrip voor diegenen die paniek als een dreiging zien, die de ontwrichting van de economie en het openbare leven willen tegengaan, die hun persoonlijke leven en hun dierbare gewoonten niet willen opofferen voor een abstract en onzichtbaar gevaar en die nuchter en laconiek blijven omwille van hun eigen gemoedsrust. Twee weken geleden was ik een van hen. Maar ook wie zich sterk en gezond genoeg voelt om het virus te overleven, heeft een verantwoordelijkheid jegens degenen die dat niet zijn. De vraag is niet hoe zelf beter te leven, terwijl men zich al dan niet wapent met mondkapjes of een relativerende houding – de vraag is hoe we de zwakkeren kunnen beschermen. En dat kan alleen met drastische maatregelen die verdere besmetting tegengaan.

En dan is er nog iets. De ziekenhuizen in Noord-Italië kunnen de toevloed aan besmette patiënten niet meer aan. Het zijn er te veel en er is een tekort aan alles. Alle andere niet-spoedeisende hulp is geannuleerd, maar zelfs dan zijn er niet genoeg bedden op de intensive care en is er niet genoeg medisch personeel om iedereen die is besmet te behandelen. De Italiaanse ziekenhuizen zien zich op dit moment gedwongen om keuzen te maken tussen patiënten die nog behandeld kunnen worden en anderen die ze helaas bij gebrek aan middelen en personeel moeten laten sterven.

De strenge maatregelen die op dit moment in heel Italië van kracht zijn, inclusief een verbod op verplaatsingen, sluiting van alle theaters, bioscopen, discotheken, musea, sportscholen, zwembaden en scholen en een avondklok voor de gehele horeca, zijn vooral bedoeld om tijd te winnen. Dat is van levensbelang. De verspreiding van het virus kan misschien niet worden gestopt, maar om de ziekenhuizen te ontzien is het essentieel dat zij in ieder geval wordt vertraagd.

Ik schrijf dit omdat ik u wil waarschuwen. Nederland loopt ongeveer twee weken achter op Italië en iedereen is het erover eens dat de draconische maatregelen die Italië heeft getroffen om verdere besmetting tegen te gaan, eigenlijk twee weken te laat zijn gekomen.

De gezondheidszorg in Lombardije is een van de beste en meest geavanceerde ter wereld. Zij heeft een score van 9,9 op 10 in de puntenlijst van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en bevindt zich in de top 5% van de health-index van alle regio’s wereldwijd. Ter vergelijking: Noord-Brabant, waar de meeste Nederlandse besmettingen zich op dit moment concentreren, scoort 7,3 op 10 in dezelfde puntenlijst en bevindt zich daarmee wereldwijd in de top 36%. Zes Nederlandse provincies scoren slechter dan Noord-Brabant. De provincie Zeeland heeft volgens de OESO de beste gezondheidszorg van Nederland en scoort een 7,8, hetgeen haar in de top 27% wereldwijd plaatst.

Nederland is heel veel slechter is voorbereid op de aanstaande epidemie dan Lombardije, dat de strijd tegen het virus aan het verliezen is

Dit betekent dat de gehele Nederlandse gezondheidszorg veruit inferieur is aan die in Lombardije en dat Nederland bijgevolg heel veel slechter is voorbereid op de aanstaande epidemie dan deze Noord-Italiaanse regio, die de strijd tegen het virus aan het verliezen is.

In Nederland zijn er in totaal ongeveer 1.150 bedden beschikbaar op de intensive-care voor een bevolking van afgerond 17 miljoen zielen. In Italië, met een bevolking van 60 miljoen inwoners, 3,5 keer zoveel als Nederland, zijn er 4,4 keer zoveel plekken op de intensive care als in Nederland, namelijk 5.090. Anders gezegd: in Nederland is er één bed op de intensive care voor iedere 14.783 inwoners en in Italië is dat één op de 11.788 inwoners. Nederland heeft dus aanzienlijk minder capaciteit om het virus het hoofd te bieden dan Italië als geheel. Daarbij moeten we nog beseffen dat de situatie in Noord-Italië aanzienlijk beter is dan in het zuiden. En in het bevoordeelde noorden is de capaciteit bij lange na niet toereikend.

Dit alles betekent dat Nederland welbeschouwd twee keuzen heeft: ofwel er wordt vandaag nog besloten tot een verbod op alle verplaatsingen en sluiting van alle plekken waar mensen samenkomen, ofwel er zal over twee weken een noodsituatie zijn die potentieel erger zou kunnen zijn dan de ramp die Italië op dit moment treft.

Gepost door: Victor Goossens | 10 maart, 2020

Onzekerheid, Angst & Bedrijfswinsten

Laren 10 maart 2020

Ik had dit verhaal al vorige week willen schrijven, maar door de turbulentie in de markten kwam het er niet van. Ik schrijf en publiceer zo nu en dan om mijzelf scherp te houden wat er werkelijk gebeurt in de markten en er nadien ook van te leren of mijn richtinggevoel goed zat of dat ik mijn denkwijze of bepalende factoren en specialisten die ik volg moet aanpassen.

Ik vind dat de ruis van de media alleen maar toeneemt, iedereen springt op elk zogenaamd belangrijk nieuwsfeitje of fake nieuws om aandacht te zoeken of meer advertenties te kunnen verkopen. Daarnaast is er totaal geen controle wie of wat voor onzin publiceert, wat dan weer door iedereen klakkeloos wordt overgenomen. Misschien heeft het twittergedrag van Trump hier iets mee te maken.

Maar goed, hierbij mijn verhaal;

Domino’s

Na de forse daling van 19 t/m 28 februari kwam er een kortstondige opleving en dacht iedereen ok, dit was de kortstondige (on)gezonde Corona correctie.

Uit het niets kwam er opeens op 3 maart een renteverlaging vanuit de Fed van -0.5% terwijl ze hun gewone meeting op de 18e maart zouden hebben, gevolgd door renteverlagingen van andere landen. De markten waren verontrust, weet de Fed meer wat er aanstaande is, waarom Corona bestrijden met een renteverlaging? Steven we af op een recessie, wordt na China ook Amerika stil gelegd door het Virus? Zijn er ook andere landen waar het leven ook opeens stilstaat en iedereen thuis moet blijven? Vele vragen en door deze onzekerheid storten de markten verder in aangezwengeld door de mega posities in derivaten en ETF”S & ETN”s etc.

Op vrijdag 3 maart kwamen de Non-farm payrolls uit in Amerika en die toonden aan dat de werkgelegenheid beter is dan verwacht en de vorige cijfers werden ook naar boven bijgesteld. Vreemd dan die renteverlaging en wordt er gesuggereerd dat die door Trump is geredigeerd, wat weer de onafhankelijkheid van de Fed ter discussie stelt.

Sinds de recessie-angst daling van eind 2018 en het snelle herstel, was er al een hele tijd geen echte correctie geweest. Een correctie van -0.5 tot 1% werd al aangegrepen als koop moment en werd er erg veel verdiend in 2019 en de meeste (waaronder mijzelf) extrapoleerden dit ook voor 2020. Ik stond begin van het jaar al op een plus van meer dan 10% (oa door Galapagos en Apple) en zocht naar achtergebleven top aandelen. Mijn kas positie van 25% voelde als een blok aan mijn been, het had meer kunnen zijn als mijn cash ook belegd zou zijn. Brrr rupsje nooit genoeg en ben natuurlijk briljant in mijn aandelenkeuzes 😉

Na het snelle verspreiden van het Virus buiten China, met name in Italie werd/wordt er gedacht dat het ook reusachtige vormen kan aannemen in andere landen en had/heeft men grote angst voor Amerika, waar men te weinig testen had/heeft en de Virus al lang onder de mensen verkeerde. Dit bracht de domino’s verder aan het rollen en trad er een kopersstaking op en stortte de markt verder in.

3 zaken die beurs nu bezig houdt; Onzekerheid, Angst & bedrijfswinsten

1.Hoe lang gaat het virus duren? Als het langer gaat duren nemen de kosten voor de overheden en bedrijven fors op en is er af- en uit-stel vraag van consumenten en bedrijven. Alleen al de afzeggingen van beurzen ter wereld heeft zijn invloed op het hele economische leven. Reizen, hotels, restaurants, beurzen etc staat al fors onder druk en vele bedrijven zullen forse winstdalingen laten zien. Al in het 1ste kwartaal dit jaar maar ook in het 2e. Nu kan men beargumenteren dat dit nu in de koersen zit, maar ik denk door de onzekerheid over de economie en de angst het virus te krijgen gaat de hand op de knip, er wordt minder gereisd, minder uitgegeven en stelt men de aankoop van een nieuwe auto of boot uit.

Een deel zal worden ingehaald als de ellende allemaal voorbij is maar een groot deel niet. Hoe erg het is zullen we pas echt gaan zien in de 1ste kwartaal resultaten en met name ben ik benieuwd naar de vooruitzichten, als die er uberhaubt komen?

Beurshausses worden gemaakt als er weinig onzekerheid is, geen angst en dat de winsten van bedrijven toenemen. Als de beurzen dalen zal men minder gaan uitgeven en belanden we in een recessie. Nu heeft iedereen bij het noemen van het woord recessie al de angsten van 2008 en 2009 voor ogen. Afgezien van de slechte macro cijfers in Azie, doet Europa het nog redelijk en Amerika ronduit goed. Maar deze cijfers gaan natuurlijk veranderen de komende weken en niet de goede richting op.

Olie, Gas en Energie

Nu de Russen en de Arabieren ruzie maken over productie beperkingen zijn de energieprijzen fors gedaald en kwam er een ongekende aanbod van olie en olie gerelateerde bedrijven. De cijfers van deze bedrijven zullen dramatisch zijn en als de olieprijs niet hersteld naar fors hogere niveau’s zullen dividend verlagingen op den duur onvermijdelijk zijn. Daarnaast zijn de shale oil & gas co’s in Amerika zwaar gefinancierd en zullen er velen omvallen, wat dan weer zijn repercussies op de banken zullen hebben. Door de ultra lage rentes wordt er al niet veel verdiend. En door de stilstand in mergers & Acquisitions wordt er ook al minder verdiend. De loan-loss provisions zullen worden verhoogd en men moet daarna het dividend maar eens goed tegen het licht worden gehouden (ik heb gelukkig geen financieele waarden in mijn portfeuille behalve Koninklijke olie.

Aandelenposities fors verlaagd

Ik heb vorige week en met name op vrijdag de helft van alle posities verkocht daar ik het vertrouwen in het herstel maar broos vond en er nog vele beren kunnen langs komen. Ik zit nu voor meer dan 60% cash en wacht rustig de kwartaal resultaten af. Als de recessie en bedrijfswinsten forser onder druk komen dan verwacht kan de markt verder naar beneden ondanks de lage rente (let op de centrale banken hebben maar weinig kogels meer over, de Fed de laatste paar)

Een volgende daling zou kunnen komen door het uit de hand lopen van het Virus in Amerika, houdt je hart maar vast dan.

Door het onverwachte instorten van de olieprijs en het verder verspreiden van het Virus verlaag ik mijn anker(zie vorig verhaal) met 7.4% van 540 naar 500 in de AEX index (nu 504). Dit wil zeggen, als men koopt of wil kopen; 1e rond het 475 niveau en bij verder dalen 450. Bij stijgingen delen verkopen op 525 en 550.

Caveat Emptor !

Gepost door: Victor Goossens | 1 maart, 2020

Een (on)gezonde correctie of ?

Ik zal voor mijn verhaal even wat sites geven die erg belangrijk zullen zijn volgende week

FED Rente verlagingsverwachtingen

Dax weekend indicatie % Dow weekend indicatie

Macro Calendar

COVID-19 latest update

Markt beweging

Zonder COVID-19 zou men zeggen, na lange tijd van wachten is de gezonde correctie eindelijk gearriveerd, maar waar zijn de kopers nu?

Door de huidige technologie en de steeds maar groeiende berg van derivaten worden diverse zaken razendsnel verdisconteerd in de beurzen. In 1 week tijd werd bijvoorbeeld de AEX meer dan 14% lager gezet tot 539.38 nu, en bijna niemand zag dit aankomen daar de meesten, waaronder ondergetekende bezig waren met FOMO en te zoeken naar welke aandelen waren achtergebleven. In de grafiek hieronder duurde het 153 dagen vanaf 27 juli 2018 tot 27 december 2018 om de AEX index meer dan 17% lager te brengen.

Waarom deze vergelijking?

Omdat in die tijd de meeste adviseurs en beleggers bezig waren zich op te maken voor de nakende recessie. De tijd erna bleek dat de recessie nog even uitgesteld werd en er een een nieuwe groeifase bezig was. De winstcijfers, uitgezonderd een paar sectoren waaronder olie, waren goed en gaven ook reden voor een verdere stijging.

Nu dat COVID-19 niet de reden maar de aanleiding zou kunnen zijn voor een nakende recessie, werd dit meteen omgezet in een forse daling. Deze beweging werd versterkt door de zeer grote beleggingen in passieve beleggingsvormen zoals ETF’s, ETN en diverse beleggingsmantjes.

Kopers staking

Deze mandjes werden in de markt gegooid en meteen trad er een kopers staking op bij beleggers, te samen met afdekking instrumenten zoals futures en put opties die de marktbeweging versterkten, zette alle aandelen markten fors lager.

Dit doet me na 3 grote crashes mee gemaakt te hebben (alle zijn weer anders) denken dat het beter is dat je kan verkopen, dan dat je moet verkopen of wil verkopen in een lege markt.

Het belangrijkste met beleggen is dat je een strategie bepaalt waar je je prettig mee voelt en van wat je wil bereiken met beleggen en je de 2 belangrijkste zaken met beleggen in de gaten houd: hebzucht en angst.

Plan the Trade, Trade the Plan

Probeer een logische gedachtegang op te bouwen wat er nu gebeurt in de wereld, laat je door de media niet op het verkeerde been te zetten, ze zijn er tenslotte om aandacht te vragen (het zijn net kinderen) en daarmee advertenties te verkopen.

Ik zal een aantal actuele onderwerpen naar voren brengen.

1.Corona, ik volg de meeste verhalen per dag en houd de statistieken bij. De media is er veel’s te veel mee bezig met deze gemuteerde vorm van griep. Er overlijden meer mensen aan de gewone griep dan aan Corona. En de met de griep ook, zijn het helaas meestal de ouderen en mensen met zwakkere gezondheid. In veel landen met mindere gezondheid’s voorzieningen zullen de doden percentages hoger liggen en zijn de statistieken minder betrouwbaar.

Verdere gevallen en de eerste doden in Amerika zullen de markten tegenhouden een herstel te laten zien. Bemoedigend is het feit, wat de meeste media zwaar onderbelichten is het aantal mensen wat hersteld is van COVID-19 die is nu al bijna de helft van alle gevallen (87.000).

2.De angst voor het virus en de bestrijding van de verspreiding van het virus hebben vele economieen lam gelegd. Ik hoorde zelfs dat er geen 1 containerschip uit China in Rotterdam is gesignaleerd.

De Chinese PMI cijfers van gisteren;

Geen goed nieuws nu bekend wordt dat het leven daar bijna volledig tot stilstand is gekomen en vele werkenden thuis zitten uit angst besmet te worden of in quarantaine verkeren.

Vannacht ook de wat import en export cijfers vanuit Z Korea (ik weet niet of daar het COVID-19 al invloed heeft gehad) die ware keurig, export +4.5% (verw 3.4) en import +1.4 (verw -6.9%)

Ondertussen verwacht men dat de FED de rente fors gaat verlagen op hun meeting 18 maart, 95% ! verwacht een daling van -0.5% van 1.50/1.75% naar 1.00/1.25% dus recessie angst viert hoogtij.

Aandelen markten die al open zijn;

De Dax en Dow Jones voorlopers geven een daling aan van nogmaals rond de 1%. Dubai (zeer olie en gas gerelateerd) -4.9%, Abu Dhabi -3.9%, S Arabie -3.1% en Israel met een daling van 1.6%.

Wat te doen?

We beginnen de week met de zeer belangrijke eerste indicaties van economische groei, in de ochtend de februari PMI’s van zuid Korea (49.8), Japan Verw 47.6 (47.6) en nogmaals China (verw 45.7 (51.1), India verw 52.8 (55.3), Rusland (47.9) .

Om 9:15 zal Spanje de spits afbijten verw 49.2 (48.5), daarna de Swiss 48.1 (47.8), Italie 49.2 (48.9), Frankrijk 49.7 (49.7), Duitsland 47.8(47.8), Europa 49.1 (49.1), UK 51.8 (51.9) en Amerika 50.8 (50.8)

Gezien de verwachten zullen de cijfers mijns inziens zwaar teleur stellen en zie ik dat de meeste analisten de cijfers voor economische groei, zeker voor het 1e kwartaal fors verlagen en dit geld natuurlijk ook voor de bedrijfswinsten verwachtingen. Ik hoop niet dat ze gaan extrapoleren naar de volgende kwartalen.

Naargelang de ontwikkelingen mbt het virus zal de markt gaan bewegen en zullen er nieuwe winstschattingen naar buiten komen.

Naast angst en hebzucht bepalen de winstcijfers en onzekerheid de aandelenmarkten, vertrouwen komt te voet maar vertrekt te paard.

Strategie

Ik heb de afgelopen week niets gedaan aan mijn portefeuille, deze stond met een plus van 10% de week ervoor er erg mooi bij. Mijn grootste positie is en blijft Galapagos, die door de forse daling mijn portefeuille naar een min van 1.4% bracht. Altijd nog beter dan de bijna -11% voor de AEX.

Nu de markten naar een normalere waardering zijn aanbeland houd ik het huidige niveau van 540 goed in de gaten en ga ik dit niveau gebruiken als anker in de markt.

Concreet betekend dit dat ik bij een daling van 5% van dit niveau naar de 513 in de AEX een deel van mijn cash positie van 26% ga gebruiken om mijn kooplijst aan te vullen, bij een 10% daling a 486 een volgend deel.

Mochten de aandelenmarkten gaan stijgen, met een plus van 5% op 567 verkoop ik een deel en op 10% plus a 594 een volgend deel.

Tenslotte zijn er op dit moment maar weinig interessante belegging mogelijkheden dan aandelen. Timing is nu nog belangrijker dan ooit, maar helaas heb ik nog niemand kunnen benoemen als expert op dit gebied.

Ik hoop dat dit artikel geholpen heeft in deze moeilijke tijden, ik wens jullie allen een profitabele tijd, met vriendelijke groet

Victor Goossens

Gepost door: Victor Goossens | 21 februari, 2020

Nedap, de parel uit Groenlo

Image result for nedap

Ik zit de laatste tijd vrij goed met mijn stockpicks, gisterenavond kwam een van mijn bedrijven met de resultaten over 2019 en ik denk dat mijn oude collega Willem Burgers van Addvalue eveneens erg blij zal zijn.

Goede model-score

Met mijn model-score van 3.03 duidelijk boven de 2 (is een koop) heb ik ze in de portefeuille. Tevens is dit een aandeel dat minder reageert op de marktschommelingen, een zogenaamde lage beta. Ik zoek voornamelijk bedrijven die Alpha creeren in mijn portefeuille.

2019 als verwacht

De cijfers over 2019 waren min of meer als verwacht. De omzet van 192mln bleef gelijk tov 2018. Healthcare zag robuuste groei en Identificatie systemen, Light controls en security mgmt deden het goed. Livestock en Retail deden het minder en staffing solutions waren stabiel.

De winst per aandeel nam met 41% toe tot 3,74, maar zonder de boekwinst op de verkoop van de Franse activiteiten daalde de winst met 14% naar 2,15. Interessant te melden dat Nedap een afzetkanaal blijft houden in Frankrijk voor haar producten en diensten.

Dividend rendement 8.8%

Door de riante financieele positie, met een eigen vermogen van 61% van het balanstotaal, oa door de verkoop gaan ze een dividend uitkeren van 4,50 (2,50 in 2018) op 15 april 2020 goed voor een dividend rendement van 8.8% op de huidige koers van 51 euro. Het gemiddelde dividend rendement ligt normaal rond de 5%, duidelijk een onderwaardering tov de markt.

Positieve Verwachtingen voor 2020

Belangrijk is altijd het commentaar van de CEO wat een blik kan geven op de toekomst; “2019 was een taai jaar voor Nedap. Gedurende het gehele jaar was er sprake van aanzienlijke volatiliteit in een aantal markten waarin wij actief zijn. Dankzij ons beleid om in meerdere markten activiteiten te ontplooien, lukt het om aanzienlijke omzettegenvallers toch op te vangen”, aldus CEO Ruben Wegman. “Met voortdurende investeringen in productvernieuwing en commerciële slagkracht is onze concurrentiepositie verder versterkt. Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet”, voegde de topman toe.

Nedap verwacht voor 2020 een stijging van de omzet ten opzichte van 2019. In het persbericht valt te lezen dat voor alle sectoren een groei wordt voorzien.

Conclusie en doelkoersen

Het was een wat moeilijk jaar voor Nedap in 2019, maar voor 2020 zijn de eigenwijze ingenieurs positief gestemd en er wordt niet gerept over het Corona- of varkens-virus in China en Afrika.

Ik kan me voor stellen dat de CEO van de TKH groep de heer van der Lof Nedap graag had willen inlijven om verdere synergieen te creeeren.

Het is jammer dat het aandeel maar door weinig analisten wordt gevolgd (NIBC & Berenberg bank), maar voor dit technologie bedrijfje met een marktwaarde van 329mln is een k/w over 2021 van 11.9x, een rendement op het eigen vermogen van 31% over 2021 en een dividend rendement van 5% toch een koopje? Ik denk dat er meer analisten het aandeel gaan volgen en de bestaande analisten iets positiever kunnen gaan worden.

Een overname zie ik niet snel gebeuren daar er een flinke pluk van aandelen in vaste handen ziet, ie 61% van het aandelenkapitaal (per 29aug2019).

Aandelen terugkoop is mogelijk gezien de riante financieele positie. Misschien horen we daar meer over tijdens de aandeelhouders vergadering op 9 april 2020.

Een mooi aandeel, aantrekkelijke waardering, lage beta en minder risico’s dan het marktgemiddelde.

Mijn 1e doelkoers ligt op 60 euro +18% en mijn 2e op 70 euro +38% potentieel.

wordt er in Amerika nagedacht om beleggingen in aandelen en obligaties belastingvrij te maken en daarmee de economie verder te stimuleren. (als mogelijk voorbeeld; een huishouden dat $ 200k per jaar verdiend mag dan 10k belastingvrij beleggen in aandelen en er wordt dan geen capital gain tax meer geheven)

Image result for tax cuts

Lees hier het verhaal op cnbc

Daarnaast wordt gekeken naar andere vormen van belastingverlagingen. De inkomsten belastingen kunnen worden verlaagd naar 15% voor middeninkomens als de economie hard vertraagd.

Na de grote recessie is het aandelenbezit van de Amerikanen gevallen van 62% naar 52% in 2008/9 en ligt nu rond de 55%.

Trump wil natuurlijk herkozen worden op de 3e november dit jaar (sinds zijn intrede is de S&P500 met 49% toegenomen) en wil graag dat de Amerikanen een extra spaarpot gaan opbouwen voor hun pensioen, gezondheid en opleidingen.

Aandelen blijven de beste asset-class om in de beleggen en dit soort nieuws en het vele geld wat staat te wachten aan de zijlijn om op een dip te kopen zal de aandelenmarkten verder aanjagen.

Nu de markten op price-earnings basis duurder worden, wordt er al gesproken over EBITDA waarderingen (Charly Munger noemt ze bullshit earnings ;-).

Als men bijvoorbeeld EBITDA per aandeel gaat gebruiken, zal de markt optisch weer goedkoper lijken en te samen met de wereldwijde onderbelegging in aandelen zullen markten verder omhoog kunnen bewegen.

De winstontwikkeling is niet onaardig en de meest bedrijven zijn gematigd optimistisch voor 2020. De negatieve effecten van het CoronaVirus op de wereldeconomie zijn nog moeilijk in te schatten maar van alle kanten wordt gesproken over verdere injecties in de diverse economieen.

Ik maak me vooralsnog geen zorgen over een recessie of harde val in de aandelen markten, maar als de klap komt op den duur zal hij hard zijn.

De black-swan die goed in de gaten moet worden gehouden is mijns inziens de Inflatie. Je leest er weinig over in de media maar is aanwezig op de achtergrond. Op het moment dat de lonen te fors gaan oplopen zou er een loon-prijs spiraal kunnen optreden, wat een einde gaat inluiden voor de obligatie markten en de rentes.

Dan zou ik zeggen wegwezen en zandzakken voor de deur, maar daar zijn we gelukkig nog niet dichtbij.

Ik wens jullie een mooie markt voor volgende week !

Op 17feb20 nog een positieve factor voor aandelen; Americans feeling optimistic about future personal finances.

Gepost door: Victor Goossens | 8 februari, 2020

Hoe te beleggen;

Nu woningen erg prijzig worden omdat er te weinig gebouwd wordt en geld zo goedkoop is zoekt iedereen rendement en koopt men huizen om te verhuren, er worden zelfs 2/3% bruto (dus voor alle kosten) geaccepteerd. Nu is er een soort van frenzy ontstaan om te kopen, iedereen bied over elkaar heen.
Het kan nog wel even doorgaan met deze lage rentes en het ziet er naar uit dat de rente de komende jaren laag zal blijven.
Nu de rendementen op huizen zo laag zijn en de prijzen flink zijn opgelopen en de hoogste standen ooit hebben bereikt, en mensen steeds meer zijn gaan sparen ondanks de nul of negatieve rentes, zie je dat de aandelenmarkten verder oplopen naar all time highs.
Maar desondanks krijg ik steeds meer vragen naar aandelen ideeen, dus ik verwacht dat het einde van de hausse nog niet in het zicht hebben. Er staat een enorme berg met geld te wachten om in aandelen te gaan. FOMO, fear of missing out is nog steeds het devies.
Om een beleid te vormen is het handig om het onderstaande advies even door te nemen.
Een goed weekend!
Templeton Re-Balancing Program: Decrease stocks from 60% to 50% now. Plus program for December 2020 Background: Sir John Templeton used to give his clients a yearly program at the beginning of the year. If at the end of the year the Dow Jones had increased significantly, they should lower the percentage of their wealth held in stocks. On the other hand, if prices have become more attractive it makes sense to increase the percentage held in stocks AFTER stock prices have decreased. As Warren Buffett puts it: “I will tell you how to become rich. Close the doors. Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful.” Since December 10th last year (below) the MSCI World index https://www.msci.com/world (USD) has increased significantly from $1965 to $2309. According to the adapted John Templeton re-balancing program, I made last year, your percentage of wealth allocated to stocks should decrease from 60% to 50%.

Here is the plan for re-balancing at the end of next year (December 2020): 


Sir John Templeton explained the reasoning and expected beneficial results of making and adhering to a logical plan in a Memorandum to Clients in 1945: “It is a continual source of surprise to Mr. Vance, Mr. Dobbrow and me, when speaking for the first time with investors with whom we have not spoken before, that so very many people seem never to have thought out comprehensively the nature and problems of investment management. So many go along, year after year, in a haphazard manner, buying a stock now and them whenever some situation, which particularly strikes their fancy, is called to their attention. In a steady or rising market, the haphazard investor usually obtains profitable results and is lulled into a false sense of security. Then along comes a decline like those which culminated in 1921, 1932, 1938, and 1942 and the good record is wiped out, because he had no plan for capturing and locking up the profits in the happy days. … Many people act as if the selection of stocks and bonds is about all there is to the problem of conducting an investment program. Of course, the element of ‘selection’ is important. A carefully thought out method for weeding out overvalued stocks and replacing them with undervalued stocks does produce profits. But the backbone of an investment program is the question of “when to buy” and “when to sell.” The first step in planning is to divide the stocks and equities on the on hand (ValueMachinesFund) from the cash and bonds on the other (alternatieve beleggingen). The second step is to think out and adhere to a program for shifting out of stocks when they are high and back into stocks when they are again quoted at bargain prices. The stock market has always been, and always will be, subject to side degrees of fluctuations. When prices decline farther and farther, it is only natural human emotion to become cautious. Investors who have no prearranged plan to guide them not only fail to add to their stock holdings at the lower levels (sometimes because they have nothing left to buy with), but too frequently they add to the downward pressure by selling out part or all the stocks they own. Conversely, at other times, stock prices are pushed up far above real values by the understandable human tendency to buy when businessmen and friends are preponderantly prosperous and optimistic. If an investor can sell out when the very top is reached and then buy back at the nadir of the subsequent stock market decline, he will indeed, grow rich quickly. But this can de done only by extraordinary luck. We have never found anyone who could forecast the rises and declines of the stock market correctly and consistently. … If no one can forecast the stock market trend, how then, it may be asked, can an investment plan include the important element of shifting the balance between stocks and bonds (alternatieven) in the fund? In answer to that question, this company developed in 1938, and put into practice, certain principles which make use of the major market fluctuations without attempting to forecast. Subsequently, such principles have become known as the “Yale Plan” or the “Vasser Plan.” In the simplest terms, the ‘balance’ of the investment fund is shifted gradually step-by-step away from stocks and into bonds when the stock market rises and then subsequently back from bonds into stocks when the market declines. The result is moderate growth in the invested funds over each completed market cycle, without the need for any predictions of trends or turning points. An investment plan incorporating these principles assures you that you will be ready and able to buy stocks (ValueMachinesFund) in periods of gloom when others are selling and that you will be selling when prices are reaching new high levels and optimism abounds. Any sound long-range investment program requires patience and perseverance. Perhaps that is why so few investors follow any plan. Years may go by before the risks of haphazard stock purchasing are revealed by losses. And years may go by before experience proves the increased safety and enduring growth achieved by planning. Over a period of 20 years, however, it is not too much to expect that investment planning may cause the invested funds to double. ”

Gepost door: Victor Goossens | 9 januari, 2020

Performance Portfolio 2019 en verwachtingen 2020

3jan2020

De huidige beleggingsstrategie;

Ik zal de komende dagen de performance van mijn Fund en mijn Prive beleggingen bekend maken en wat ideeen voor 2020 geven.

Mijn hoofdstrategie, na een top beleggersjaar in 2019 zal zijn;

Buy on Weakness & Sell in strength.

Tevens een Focus op;

Er zal meer worden geswitcht in mijn Model.

Meer special situation aandelen, die onafhankelijk van de markt zullen gaan bewegen.

De portefeuille steeg met 44.1% in 2019, 20.2% beter dan de al mooie performance van 23.9% voor de AEX.

Het meest stegen; Galapagos +132%, Applied Materials +86%, Bolsas Espanoles +31% sinds de aankoop op 7nov19, Melexis +32%, Salmar +10% sinds aankoop 5nov19, Royal Dutch +2% en de Rabo cert met 18%. Beter bed staat ongeveer gelijk met mijn aankoop, Stern ook. Gemiddeld heb ik gedurende het jaar een flinke cash positie aangehouden, eindigend op 34% aan het einde van het jaar.

2020

Ik ga ervan uit de rente laag blijft door de matige groei en blijvende stimulatie van de centrale banken. Daardoor blijven de aandelenmarkten zich goed houden, maar verwacht niet weer de 24% van 2019.

Net zoals voorgaande jaren zal ik de portefeuille concentreren op lange termijn trends, waaronder Technology, Artificial Intelligence, Internet security, Gaming, Electrification, Semiconductors, 5G, Health, healthy foods, Fashion & Luxury, Climate change and stockpicks from my Guru’s.

Meer info zal volgen.

Gepost door: Victor Goossens | 3 januari, 2020

De huidige beleggingsstrategie;

Ik zal de komende dagen de performance van mijn beleggings-portefeuille Value Investing Equity en mijn Prive beleggingen bekend maken en wat ideeen voor 2020 geven.

Mijn hoofdstrategie, na een top beleggersjaar in 2019 zal zijn;

Buy on Weakness & Sell in strength.

Tevens een Focus op;

Er zal meer worden geswitcht in mijn Model.

Meer special situation aandelen, die onafhankelijk van de markt zullen gaan bewegen.

Meer info zal volgen.

Gepost door: Victor Goossens | 20 december, 2019

2 leuke kerstcadeautjes voor mijn portefeuille; Beter Bed & Stern

Beter Bed vermelde vanochtend dat ze keurig hun schuld verder verminderen en dat de schuldratio van 2.5 naar 1.5 zakt eind 2019. Het bedrijf blijft de schuld verder verminderen (oa door het aflossen van de 7 mln van de nieuwe aandeelhouders uiterlijk juli 2020) en tevens gaan ze de overige de schulden herfinancieren (lees lagere rentelasten).

In april 2020 komt het bedrijf met een Capital Markets Day.

Ze liggen mijn inziens voor op de herstructurering van het bedrijf en de beoogde winst zal sneller plaatsvinden dan verwacht. Op naar de 3 euro.

Stern, de enige analist die het bedrijf volgt, Edwin de Jong van NIBC verhoogt zijn koersdoel van 21,80 naar 24 euro, een enorm potentieel tov de huidige koers.

Het bedrijf wil/moet de dealer activiteiten verder verbeteren en met de verkoop van Heron boven de boekwaarde en het afstoten van Mango kunnen ze een boekwaarde van 29 euro per aandeel realiseren.

De komende jaren kan de winst naar 2% van de omzet vermeld hij, niet veel maar een duidelijke verbetering na jaren van kwakkelen en links en rechts te worden ingehaald door de concurrentie. De analist geeft ook aan dat Stern het best verkocht kan worden aan een strategische koper (er is al eerder interesse getoond op substantieel hogere niveaus).

Maar Henk van der Kwast, de huidige CEO denkt dat de hele club van hem is (vermeld door een ons bekende analist ;-), terwijl hij maar een belang heeft van 17.07% en hij is diegene die vooralsnog een overname altijd heeft tegengehouden.

Hij is dit jaar 65 geworden, dus een overname zou een mooie afronding kunnen zijn van zijn carriere.

Inclusief de dividenden zit ik met een klein verliesje van 3% en verwacht een mooi bedrag voor/van 20,20.

Ondertussen brengen de mooie koerswinsten van vandaag een Value Equity Portfolio stand van 43.539 euro’s oftewel 44.8% voor 2019 en een totale winst van 74% sinds het begin.

Gepost door: Victor Goossens | 7 oktober, 2019

Mijn portefeuille over september 2019

September 2019

De markt, Economie & Portfolio Performance

*De Value Equity portfolio staat eind september op 39.041 euro’s oftewel een plus van 29.8% voor 2019. De AEX is met 15.7% gestegen. Ik heb vorige week mijn kaspositie verhoogd naar 57% met de verkoop van Bloomsbury UK met een klein verliesje van 1%, Lam Research 20% winst en Argenx +9%. Ik wacht vooralsnog de 3e kwartaalresultaten af om inzicht te krijgen of de bedrijfswinsten daadwerkelijk afzwakken. Aandelen in de portefeuille; Applied Materials, Beter Bed, Galapagos, Melexis, Royal Dutch, Stern & de Rabocertificaten. Sinds het begin op 4nov2014 staat de teller nu op een plus van +56.2%, een rendement van gemiddeld 11.4% per jaar.

Mijn prive portefeuille nam met 16.7% toe dit jaar en heeft nu een kaspositie van 45%.

Kernpunten te volgen op het moment

*Geopolitiek + Amerika en Noord Korea; mogelijk Nucleaire gesprekken as zaterdag

-Hong Kong/China; protesten gaan door, ze willen niet onderworpen worden zoals Tibet

*Handelsoorlog; ze spreken nog steeds is het positieve, verder gaan er geruchten over inperken geldstromen naar China en een verbod voor noteringen van Chinese bedrijven op Amerikaanse beurzen.

*Impeachment Trump

*Brexit, ze houden vast aan 31 oktober…

*Recessie; iedereen verwacht een recessie, maar zal mogelijk niet zo hard zijn als in 2008/2009

*Rentes; Grote onenigheid of Quantative Easing binnen de ECB, help het echt of creëert het enorm problemen op de langere termijn? Markten zijn verslaafd aan lage rentes, bij elk slecht cijfer worden er meer renteverlagingen ingecalculeerd. Op het moment verwacht meer dan 50% van de markt nog 2 rente verlagingen in 2019 tov minder dan 20% vorige week.

Ikzelf beleg, afgezien van de Rabo certificaten, niet in obligaties, daar de risico’s enorm zijn en het rendement minimaal. De pensioenfondsen en verzekering’s maatschappijen moeten volgens hun statuten in obligaties beleggen, wat inhoud dat de pensioenen de komende jaren gekort zullen worden en/of de pensioenbijdragen verhoogd zullen gaan worden.

Verwachtingen

*PMI, de purchasing managers indices wijzen allemaal nog steeds op een verdere afzwakking in Europa.

*De non farm payrolls over september waren ongeveer als verwacht, belangrijker was het feit dat de augustus cijfers een opwaartse revisie van 29% lieten zien van 130.000 banen naar 168.000. Prompt gingen de renteverlaging’s verwachtingen naar beneden. Dat het economisch beter gaat dan verwacht vind ik belangrijker voor de bedrijfswinsten en waardering van bedrijven op de beurs dan lagere rentes en een indicatie wanneer de bedrijfswinsten onder druk komen en aandelenmarkten gaan dalen.
Lees Verder…

Gepost door: Victor Goossens | 11 september, 2019

De markt, Economie & Portfolio Performance

money trump

Augustus 2019

De markt, Economie & Portfolio Performance

*Begin augustus zakten de aandelenmarkten weg en mn de AEX met een min van 6.5% halverwege de markt om daarna weer te eindigen met een plus van 1.4%. Tradewar verhalen en Trump Tweets blijven de markten domineren. Daarnaast zwakt China verder af en ligt de ingeslapen Auto-industrie van Duitsland op zijn gat, wat weer zijn repercussies heeft op Europa. Daarentegen doet de rest van Europa het redelijk goed met de toonaangevende PMI’s (Purchasing Manager Indices) nog steeds op groei wijzen.

*Mijn prive portefeuille steeg met 19.2% dit jaar terwijl de AEX steeg met 16.8% een erg mooi aandelenjaar, de belangrijkste reden; FOMO !

De Value Investing Portefeuille nam zelfs met 30.9% toe tot 39.353 euros. Deze eveneens echte portefeuille is begonnen met 25.000 euros op 4 november 2014 bij Probeleggen. Gemiddeld komt het rendement uit op 11.8% per jaar. Recent heb ik Applied optoelectronics, MIPS, IBA en Recticel verkocht. En gedeeltelijk winst genomen op Argenx. Beter bed werd aan de portefeuille toegevoegd. Bestaande posities in Applied Materials, Beter bed, Bloomsbury, Galapagos, Lam research, Melexis, Royal Dutch, Stern, ArgnX en Rabo certficaten.

Kernpunten te volgen op het moment

*Rentes; ECB 12 sept verwacht wordt dat er -0.1% van de Deposit Facility rate afgaat -0.5%(-0.4%) en de 18e sept de belangrijke FED rate, verw 2%(2.25%) en lower bound 1.75(2) en voor 30okt verw 53% nog een kwartje eraf en 44% verw onveranderd. Alle centrale banken willen de recessie voorblijven met renteverlagingen, maar gaan niet fors verlagen omdat ze dan al hun ammunitie verschieten.

*Tradewar; af en toe positief nieuws en daarna weer negatief. Ik ga ervan uit dat het allemaal veel langer gaat duren dan men verwacht.

*Brexit; echt niemand weet meer hoe dit gaat eindigen, terwijl het land redelijk plat komt te liggen, de groei is eruit en als het echt tot een harde Brexit komt wordt het een complete chaos met alle gevolgen. Daarnaast zijn aandelen erg goedkoop, dit jaar een plusje van 8%, terwijl de DAX met +16% steeg, CAC40 met 18% en onze AEX met 17% en de MSCI World toenam met 12.4%. De beste zijn de Crude oil +26%, Nasdaq +22% en China met 21%. Door de onzekerheden en quantative easing doen goud +17% en Zilver met 16% het goed dit jaar.

Verwachtingen

*Aandelenmarkten staan nog steeds hoog omdat er bijna nergens rendement valt te behalen behalve in aandelen (TINA). Iedereen verwacht een recessie in 2020 maar niemand weet hoe erg deze zal zijn. Ik ga uit van een milde recessie met af en toe een minnetje, afgewisseld met af en toe een plusje.

*Het is nu afwachten op de bewoording van centrale bankiers of ze donkere wolken zien en en de rentes de komende kwartalen verder gaan verlagen (nu denk de aandelenmarkt nog 2x dit jaar, terwijl de bondmarkten er 4 verwachten).

*De komende weken verwacht Ik dat aandelenmarkten langzaam kunnen wegzakken. Vandaar dat ik een kaspositie heb opgebouwd van 33% van de totale portefeuille.

 

Gepost door: Victor Goossens | 9 juli, 2019

Aandelenmarkt update, centrale banken spelen een belangrijke rol,

blackjack.jpg

9jul2019

Key voor aandelenmarkten;

*Wereldwijde Renteverlagingen op verzwakkende economieën.

*Weinig schot in de handels besprekingen

*Door de lage rentes zijn er bijna geen alternatieve beleggingsmogelijkheden dan aandelen, tevens zijn er nog veel beleggers onderbelegd in aandelen, die wachten met kopen op zwakte, wat maar niet gebeurt.

*De markt bevind zich in een Melt-Up fase (vaak een teken van een late fase van de bullmarkt) [MSCI world, S&P500, Dow, Australia, DAX, CAC, AEX allemaal een plus tussen de +17/+19% , Japan +9% China +21%]. Iedereen is bang om te verkopen en deze en misschien de volgende rally te missen, terwijl ondertussen de verwachtingen voor de economieën en winstverwachtingen worden verlaagd. De ultieme vraag; zijn we aangekomen aan het einde van het bullfeest?

Amerikaanse werkeloosheid

Na beter dan verwacht NON farm payroll met een plus van 225k Verw 160k(+72k) zakte de markten iets terug daar de Amerikaanse rente-verlagingsverwachtingen terugliepen. Op het moment verwacht 95% van de economisten een velaging van -0.25% op 31 juli. Op de daaropvolgende FED beslissing op 18 sept verwacht 67% nogmaals een kwartje tot 1.75/2.0%. De all time highs van het moment wordt hoofdzakelijk toegeschreven aan de wereldwijde lage rentes en de te verwachte verdere renteverlagingen.

Verwachtingen

We staan voor de resultaten over het 2e kwartaal. De meeste taxaties zijn al naar beneden bijgesteld, dus ze zouden mee kunnen vallen. De cijfers en verwachtingen worden erg belangrijk of en wanneer er een recessie (of m.i. een lichte teruggang) aanstaande is.

Als de cijfers meevallen en de rente in juli wordt verlaagd kunnen aandelen nieuwe highs laten zien. Mochten de cijfers tegenvallen en de wereldwijde groei sneller dan verwacht afvlakt, kunnen aandelen een fikse correctie kunnen laten zien. Op deze hoogtes kan het dan snel gaan en is Cash king.

Op het moment houd ik 22% cash aan ben relatief goed belegd. In zwakte zal ik mijn cash inzetten.

Macro & Bedrijfs-cijfers deze week

Dinsdag Pepsico

Woensdag China CPI 2.7 (2.7%), UK GDP 0.3(-0.4%) 20;00 USA FOMC Meeting Minutes; erg belangrijk; komt er nog een renteverlaging deze maand? 100% verwacht van wel!

Donderdag USA CPI 2(2%) aver hourly earnings (1.3%) Nordic Semic, Fastenal

Vrijdag China Imports -4.6(-8.5%) Exports -0.6(1.1%) Trade Balance $ 46.3bn(41.7bn)

Gepost door: Victor Goossens | 19 juni, 2019

Fastned, mee doen of niet?

fastned

#Fastned; het is erg moeilijk om een verlieslatend groei-bedrijf te analyseren en in te schatten wanneer ze eindelijk winst gaan maken.

Gezien het feit dat het woord competition in het prospectus 22x voorkomt zou op zijn vroegst pas in 2022 een minimale winst kunnen komen. Op deze basis komt mijn ratio uit op 0.41 (boven de 2 een koop, onder de 0.30 een verkoop).

Key punten;

Snelle groei te verwachten in Electrische voertuigen, maar de aantallen zullen minder zijn dan men verwacht door de deeleconomie en autonoom rijden.

De concurrentie zal moordend zijn in de laadstations door de grote spelers zoals Shell,  Auto producenten en andere spelers zoals McDonalds, ah etc en zeker met het thuis en op het werk laden.

Fastned is te klein om alles zelf te financieren, laat staan alle rechtszaken.

Helaas heeft het bedrijf geen institutionele aandeelhouders, alleen maar particulieren die volatieler reageren. De verhandelbaarheid van het aandeel is niet geweldig, zeker met de grote belangen van de oprichters die de meerderheid hebben en willen behouden.

Financieel; het eigen vermogen bedraagt 0.20 per aandeel voor 2018 en maar 7% tov het balanstotaal, hun kaspositie bedraagt 0.69 per aandeel.

Conclusie;

Het initatief van de oprichters is interessant in de deze groei markt, maar ik ben bang dat ze een te kleine speler zullen blijven en moeite zullen hebben om de toekomstige groei te kunnen financieren. Het aandeel is al (op basis van de 10 euro uitgiftekoers) al met 18% gestegen dit jaar.

Ik zal deze plaatsing aan mij voorbij laten gaan.

 

De inhoud van deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en dient ook niet te worden beschouwd als een aanbod  of een uitnodiging om enige van de hierin genoemde financiële instrumenten te kopen of te verkopen of als een aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Een belegging in de in deze publicatie genoemde financiële instrumenten is mogelijk niet geschikt voor elke belegger. U dient de passendheid van een beleggingstransactie telkens te beoordelen in het licht van uw eigen omstandigheden en doelstellingen. Raadpleeg hiervoor uw beleggingsspecialist.

Gepost door: Victor Goossens | 8 juni, 2019

Portefeuille overzicht over de maand mei 2019 en verwachtingen

Mei 2019

De markt & Performance

De AEX eindigde de maand meen min van 5.4% (evenals de MSCI World index -4.8%) en de midcap zelfs een min van 10%, S&P500 -5.9% en de Nasdaq -7.4%. Voornamelijk doordat de handelsoorlog tussen Amerika & China zich verscherpt en Trump opeens een handelsoorlog begon met Mexico, waardoor er meer recessie verhalen en groeivertragingen in de markt kwamen en daarop de rentes fors lager werd gezet en met name veel druk veroorzaakten op de financials, auto’s en de volatiliteit met 26% fors toenam. Zelfs het alom geliefde aandeel Berkshire daalde met 9% in mei. De Italiaanse beurs daalde met 10% op budgetoverschrijdingen en mogelijke boetes van de Eur Unie. De diverse olie producten daalden ook tussen de 10 en 16%, daardoor lage de Energie sector er ook slecht bij, behalve Gazprom die met 32% opliep.

Prive portefeuille:

port mei 2019

Value Investing Capital Equity portefeuille; VICE

VICE   In % AEX In % Out/Under
4-nov-14 25,000 403.8 perf
2014 24,831 -0.7 424.5 5.1 -5.8
2015 26,395 6.3 441.8 4.1 2.2
2016 28,405 7.6 483.2 9.4 -1.7
2017 30,218 6.4 544.6 12.7 -6.3
2018 30,067 -0.5 487.9 -10.4 9.9
2019 34,295 14.1 540.5 10.8 3.3
Totaal: 37.2 33.9 3.3
Tot winst 9,295 8.1 % gem p/jaar 7.4 0.7

 

In portefeuille; Applied materials 3.2%, Bloomsbury 10.1, Galapagos 5.7, Lam research 9.1, Melexis 8.1, Recticel 9, Royal Dutch 10.4, Stern 8.2, ArgenX 11.6, Rabo certif 6.7% en 10% cash.

Kernpunten te volgen op het moment

* https://twitter.com/realDonaldTrump De markt zal bewegen op uitlatingen van Trump. Het laatste nabeurs bericht is dat Amerika een overeenkomst heeft ondertekend met Mexico en de 5% importheffing van as maandag wordt opgeschort, goed nieuws totdat het weer wordt ingetrokken door hem 😉. Men kan van alles en nog wat verwachten van deze man. Een (voorlopige) overeenkomst met China kan de markten flink hoger zetten, nu de rentes fors zijn gezakt door recessie angsten. Maar gezien de retoriek tussen de 2 naties zou het wel eens lang kunnen gaan duren.

*De diverse Purchasing Managers indices over de wereld, die de 1ste signalen kunnen geven over wanneer er een recessie kan ontstaan. De verwachtingen op een eerder dan verwachte recessie zijn de laatste weken toegenomen. Ook de Inverse Yieldcurve wijst op een recessie. Een risico in de markt, maar velen verwachten een erge recessie, mijns inzien zal het wel meevallen en ik verwacht, uitgezonderd de erg cyclische bedrijven, geen forse dalingen van de bedrijfswinsten.

*Centrale banken worden meer dovish en kunnen in de toekomst de rentes naar beneden aanpassen.

Verwachtingen

*Het uitstel van de 5% importheffing op Mexico zal de markten verder hoger zetten. Mexico zal 6.000 manschappen inzetten bij de grens en zullen grote hoeveelheden agrarische producten van Amerika afnemen.

*Fed; na slechte werkeloosheidscijfers houden de markten rekening met een renteverlaging in Amerika bij de 1e meeting op 19 juni (vooralsnog is de verw 2.25/2.5%(2.25/2.5%) of de 2e meeting op 31 juli.

*Het belangrijkst voor aandelen is het vertrouwen wat ondernemers hebben in de economie. Lagere rentes helpen mee om investeringsbeslissingen te maken, maar als ondernemers een goede toekomstige vraag zien naar hun producten of diensten is het allerbelangrijkst voor de richting van de aandelenmarkten. Vooralsnog zijn de waarderingen niet extreem hoog, zeker gezien de huidige rentes. Ik blijf zoeken naar ondergewaardeerde aandelen met mijn over de jaren heen ontwikkelde model en zal deze dan ook toevoegen aan mijn portefeuilles.

*Pas begin juli zal het bedrijfsresultaten seizoen weer beginnen en zal er naargeestig gekeken worden naar de vooruitzichten die de bedrijven te melden hebben. Voor deze tijd kunnen er hier en daar profit-warnings naar buiten kunnen komen. Caveat Emptor !

*Volgende week; Macro niveau; Maandag 10juni cijfers over de Chinese Export verw -3.8% en Import -3.3% en de zeer belangrijke handelsbalans +23.2mrd (+13.8). Woensdag indicaties over de Chinese inflatie 1.9(2.0) en de Amerikaans 2.1(2.1) en urrlonen (1.2). Vrijdag cijfers over de Chinese economie, productie 5.4(5.4) retail sales 8.0(7.2). Ook in Amerika 0.7(-0.2) en de Michigan sentiments indicatoren 98(100), current 109(110) en expectations 92(93.5) en inflatie verwachtingen voor 1 jaar en 5/10 jaar.

 

stupid

Blain: “In 35 Years Of Markets, This Is The Stupidest Moment I’ve Ever Seen”

HIER het verhaal

There is a danger Powell et al seem are confusing the Dow and S&P for the health of the economy, thereby making the Fed complicit in the ultimate market distortion that’s being going on since someone dreamt up QE. The World’s most important central bank is missing the point completely, and more or less promising to bail out stock markets if Trade Tension causes them to weaken. That is an open check.

 

Gepost door: Victor Goossens | 22 april, 2019

Value Investing Equity & Value Investing Dividend koopt Recticel

recticel

Overname

Een interessant bericht vorige week dat de Ierse bouwleverancier en isolatiebedrijf Kingspan 2 divisies van Recticel (REC BE320142) wil kopen voor een bedrag van 700mln euro. Kingspan was al een paar jaar geleden geïnteresseerd in de isolatiedivisie en ze kunnen de soepelschuim divisie meteen doorverkopen aan een andere partij. Kingspan is een bedrijf met een echte entrepreneur aan het roer die ook nog eens 15.5% van Kingspan heeft met een marketcap van 8.3mrd.

Waardering

Nu is het altijd moeilijk om een bedrijf te waarderen, maar als een bedrijf bereid is om 1.6x de marktcap te betalen voor 2 divisies dan legt dat een bodem in een aandeel en kan de upside flink zijn.

Recticel voor dit nieuws was niet echt indrukwekkend, mijn score ligt op dit moment op 1.13 en 0.89 (boven de 2 een koop) Eigen vermogen 36% van het balanstotaal en een return on equity van 15% met een dividend rendement van 3.4% op 2020. Met een gemiddeld koersrendement van 5% sinds eind 2007 ook niet geweldig te noemen.

De koers sprong nadat er een middag niet in gehandeld mocht worden naar 9 euro, waarbij het bod nog steeds 1.3x de marketcap is. De gebruikelijke maatstaf in overnames en waardering is EV/Ebitda (enterprise value(=marketcap, plus schulden, minus cash) tot winst voor belasting, rente, afschrijving en amortisatie). Kingspan is bereid om hier 8.3x voor te betalen, niet echt duur. Een prijs van 10x is reëler en tevens is dit cijfer exclusief de nieuwe isolatiefabriek in Finland, die pas in 2020 gaat bijdragen.

Toekomst Recticel

Het management van Recticel heeft aan Kingspan om gedetailleerd informatie gevraagd, daar het om 60% van de totale omzet gaat en 80% van de EBITDA.

Bij Recticel staat de autodivisie al een tijd in de verkoop en het proces is vertraagd door de huidige malaise in deze branche. Als men de 3 divisies verkoopt resteert alleen nog de matrassenactiviteiten die verlies draaiden in 2018, de moeite niet meer om het kleine bedrijfje voort te zetten.

Ik kan me voorstellen dat er zich nu diverse M&A partijen zich melden voor advies en interesse van private equity kan men ook niet uitsluiten, daar men nu een anker heeft in de waarderingen.

Groot aandeelhouders

Co Bois Sauvage bezit 27.2% in Recticel en zal uiteindelijk ook eens een beter rendement willen zien.

Mogelijke waarderingen

Alles staat of valt wat het management gaat doen, het kan een tijd duren voordat alle info binnen is en de kans is groot dat de prijs omhoog gaat, tenslotte komt maar 1 maal het huis van de buren te koop.

Met het geld zou men een superdividend kunnen uitkeren, aandelen inkopen of er zou een bod op het hele bedrijf kunnen komen (mogelijk fiscaal het meest interessant voor de aandeelhouders).

Ik ga uit van een doelkoers van 11 tot 12, voor een rendement van 22% tot 28% op de 9 euro die ik betaald heb voor de 2 funds en mezelf prive. (zogezegd een aandeel met 25% korting; zie advertentie 😉

VIE (Value Investing Equity) 402 aandelen a 9 euro voor 10% in de portefeuille.

VIE In % AEX In % Out/Under
4-nov-14 25,000 403.8 perf
2014 24,831 -0.7 424.5 5.1 -5.8
2015 26,395 6.3 441.8 4.1 2.2
2016 28,405 7.6 483.2 9.4 -1.7
2017 30,218 6.4 544.6 12.7 -6.3
2018 30,067 -0.5 487.9 -10.4 9.9
2019 36,251 20.6 569.6 16.8 3.8
Totaal: 45.0 41.1 3.9
Tot winst 11,251 10.1 % gem p/jaar

VID (Value Investing Dividend) 278 aandelen a 9 euro voor 10% in de portefeuille.

VID In % AEX In % Out/Under
26-feb-19 25,000 540.3 perf
2019 25,100 0.4 569.6 5.4 -5.0
Totaal: 0.4 5.4 -5.0
Tot winst 100 2.6 % gem p/jaar

 

 

 

 

Gepost door: Victor Goossens | 3 april, 2019

Value Investing Equity portfolio;

Hierbij het laatste overzicht van vandaag;

VIE port 3apr2019

Op 4 november 2014 begonnen bij Probeleggen met een echt geld van 25.000 euro. Na een wat mager jaar van -0.5% in 2018 staan we nu op 18.9% dit kaar.

In totaal +36% of 9.7% per jaar, iets minder dan het gemiddelde van 10.4% per jaar in mijn prive portefeuille sinds oktober 2006.

Gepost door: Victor Goossens | 30 maart, 2019

Galapagos, interessante opmerking Onno,

https://www.tijd.be/ondernemen/farma-biotech/de-drie-levenswerken-van-onno/10112511.html

Mn de laatste opmerking;

Denk groot’, is het devies van de landheer aan de Rijn. Hoe groot, dat laat hij gevraagd en ongevraagd bij iedere gelegenheid weten. ‘Met Galapagos kunnen we Philips overvleugelen.’ De beurswaarde van Philips is ruim 30 miljard euro. Galapagos zit over 5 miljard.

En er zijn nieuwe koersdoelen binnen;

New analyst targets for $GLPG after Phase3 data release:

– Jefferies: € 120

– KBC securities: € 124

– Credit Suisse: € 113

– Berenberg Bank: € 112

– InsingerGilissing Bankiers: € 130

– Bryan Garnier & Co: € 140

– Kempen & Co: € 135

– Bank Degroof: € 136

I rest my Case 🎉

Gepost door: Victor Goossens | 29 maart, 2019

Galapagos mijn grootste positie, komt er een bod?

takeover

kwam gisterenavond met goede Finch 1 en 3 resultaten van Filgotinib, hun belangrijkste medicijn tegen reuma. Het middel is net zo goed of zelfs iets beter dan de nr 1 Humira van concurrent Abbvie, maar met minder bijwerkingen en met name erg belangrijk minder kans op trombose. Anti Reuma en andere ontstekingsziekten behoren tot de best verkochte medicijnen ter wereld.

Binnen 1 jaar zouden ze op de Europese markt kunnen komen, waarbij een behandeling 10.000 euro per persoon per jaar kan opleveren voor GLPG en Gilead. (Een potentieel van zo’n 6mrd euros per jaar).

Daarnaast heeft GLPG nog veel veelbelovende medicijnen in de pijplijn voor de komende jaren.

De eerste upgrades zijn al binnen, KBC verhoogt het koersdoel met 10% toe 124 (van 113) en blijft met een koop aanbeveling. Bryan Garner gaat van 125 naar 140 euro. De komende week verwacht ik dat de anderen ook hoger in de boom gaan zitten.

Voor de partner Gilead ook goed nieuws, daar ze al een tijd niet meer met block-buster medicijnen zijn gekomen. Hun koers fluctueert rond de $ 64, een 5 jaar low, terwijl we zelfs 120 hebben gezien in 2015. Ik ben bang dat ze na dit uitstekend nieuws een bod zouden kunnen uitbrengen.

Dus een goed nieuws show wat zich de komende tijd kan voorzetten, Ik houdt mijn stukken stevig vast.

(Galapagos is weer eens een voorbeeld dat Stockpicking werkt 😉

Gepost door: Victor Goossens | 21 maart, 2019

Value Investing Equity, mutatie in de portefeuille

Vandaag maakte de IBA groep de resultaten over 2018 bekend. De omzet daalde met 11% naar 208mln en maakte een netto verlies van 4.4mln beide onder de verwachting. Voor 2019 gaan ze uit van een positieve REBIT (bedrijfswinst zonder bijzondere zaken) na een klein plusje van 0.9m.
Daarnaast hebben ze na lang wikken en wegen besloten de Dosimetrie in de etalage te zetten. Er lopen al diverse gesprekken en hopen dit af te ronden in het 2e kwartaal.
Gelukkig loopt het eindelijk beter bij IBA daar ze de kosten met bijna 20% hebben teruggebracht en alles beter onder controle hebben. De Protonen-markt blijft nog moeilijk en er is veel concurrentie. 

De fiancieeele is verbeterd tov de 1e helft, maar ze zijn er nog niet. Gezien het          passeren van het dividend en de bovengenoemde verkoop zijn ze het met me eens.

Ik heb indertijd de fout gemaakt om de aandelen aan te houden na de eerste profit warning terwijl de cijfers toen al dramatisch verslechterde dat de het bedrijf uit mijn model duikelde.

Ik heb dus mijn aandelen verkocht bij de hausse van de ochtend omdat ze geen hoge score meer hadden in mijn model en de koers alleen gaat bewegen met de aankondiging van nieuwe orders. De markt blijkt moeilijk, ook gezien de discussies of de protonentherapie kosten efficient is of niet. 

De portefeuille staat dit jaar op een plus van 16.7% 

Older Posts »

Categorieën

%d bloggers liken dit: