Wat is de Bitcoin waard?

De trend

De bitcoin en andere cryptocurrencies zijn ontstaan en hot geworden door een trend die al enige tijd geleden is ingezet en ons de laatste paar jaar onder andere Brexit, Trump en het onverwachte (?) verlies van Merkel heeft opgeleverd. Deze trend reflecteert het groeiende wantrouwen in overheden en politici over de hele wereld.

Geldontwaarding

Daarnaast heeft het onbeperkt bijdrukken van geld en het opkopen van schulden door de centrale banken geleid tot een vlucht in roerende en onroerende goederen. De prijzen van onroerend goed (en dan vooral woningen), schilderijen, aandelen en obligaties zijn gestegen tot ongekende hoogtes. Zo ook de ontastbare goederen, zoals bitcoin en andere cryptovaluta.

geld

Boeven

In het begin dacht ik dat de bitcoin een mooi instrument is voor criminelen die onder de radar van de overheid en toezichthouders onderling onopgemerkt zaken kunnen doen. Maar het is tevens een makkelijke manier om geld uit een land te halen: je koopt cryptovaluta (in plaats van koffers met geld) in het land waar je weg wilt/moet en verkoopt het later als je in een veilige haven bent aangekomen.

Ik verwacht ook dat de crypto’s een hoge vlucht hebben genomen in India, waar van de een op de andere dag de 500-coupures werden afgeschaft om het zwart-geld-circuit te verkleinen, de grip van de overheid te vergroten op de bevolking, en natuurlijk belastinginkomsten zeker te stellen. Daarbij zijn ze wel vergeten dat dit afschaffen een grote negatieve invloed heeft op de economie.

De crux: vraag en aanbod

Terug naar de bitcoin. Opgezet door uiterst slimme wetenschappers als een experiment voor peer2peer betalingen, is bitcoin niets meer dan een zeer goed doordacht computerprogramma. Sindsdien zijn er vele miners die de software onderhouden, verbeteren en controleren. De prijs werd indertijd bepaald op basis van een schatting van de betalen electrakosten voor het opereren van de software. Nu wordt er al zoveel elektriciteit gebruikt om de bitcoins te ‘mijnen’ dat het bijna niet meer loont, hoewel de huidige koerstijging weer interessante marges oplevert.

De deelnemers van het netwerk houden een grootboekrekening aan waarbij alle transacties worden geregistreerd en in een keten (de blockchain) bewaard blijven.

Mijns inziens is voor de waarde van een bitcoin de belangrijkste factor de vraag-en-aanbod situatie, want er is maar een beperkt aantal bitcoins. Ze kunnen niet vervalst worden of kapot gaan, terwijl ze wel verloren kunnen gaan als de wachtwoorden kwijtraken, wallets ontoegankelijk worden of bij overlijden. Ze kunnen wel weer gestolen worden als je niet weet wat je doet.

De koersexplosie is puur te wijten aan de steeds maar groter wordende vraag en het beperkte aanbod. Als betaalmiddel is het onderhand te duur geworden en door de alsmaar groeiende grootboekrekening erg traag geworden. Het is nu puur een speculatiemiddel te vergelijken met de tulpenmanie in de 17e eeuw, het vliegtuigspel of een uitgebreid ponzi-schema.

Kan de prijs voor de bitcoin (en andere cryptovaluta) naar de $100.000? Alles is mogelijk, als er maar spelers bijkomen en iedereen mee blijft spelen in deze hype.

Op zich geloof ik wel in een onafhankelijke valuta, naast de valuta’s van alle landen, maar dan rijst de grote vraag: wie gaat dit reguleren? Niet de overheidsinstanties of de centrale banken van deze wereld, maar wie bepaalt hoeveel crypto’s erbij kunnen komen? Zal dit bepaald worden door vraag en aanbod? En wat zal een reële prijs zijn?

Vele vragen die lastig te beantwoorden zijn, ook door de experts. De tijd zal het leren, maar het is interessant en vernieuwend genoeg om te blijven volgen.

 

Victor Goossens
(meer dan 33 jaar ervaring in het beleggingsvak, sinds oktober 2006 een gemiddeld rendement van 11% per jaar met een kaspositie van gemiddeld 22%)

Bitcoin, Crypto’s…

ball

We are all at a wonderful ball where the champagne sparkles in every glass and soft laughter falls upon the summer air. We know, by the rules, that at some moment, the Black Horseman will come shattering through the great terrace doors, wreaking vengeance and scattering the survivors. Those who leave early are saved, but the ball is so splendid no one wants to leave while there is still time, so that everyone keeps asking “What time is it? What time is it?” But none of the clocks have any hands.

The best description of the late stages of a bull market comes from the great “Adam Smith’s”Supermoney
:

De gekte slaat toe, en het ziet er naar uit dat het allemaal nog gekker gaat worden, net een video gezien met de CEO van Longfin corp Venkat Meenavalli, heeft een paar dagen geleden zijn een blockchain bedrijf gekocht, van hemzelf… en de koers spoot van rond de $ 5.30 op 14 december naar bijna $ 130 op 18 december en nu rond de 60….

In deze video probeert hij het uit te leggen, wat een verhaal volgens mij begrijpt hij ook niet waar hij mee bezig is, maar in een klap is hij mega rijk. Hij ontkent tevens een markt te maken in ZIDDU (zijn eigen crypto coin) maar bid en offer staan wel op de site en verteld wel of niet dat het gekoppeld is aan de Ethereum…

Een ander bedrijf Crypto co steeg ook, en wel met 2.700% in december naar een marketcap van $ 11mrd, alleen maar omdat er crypto en blockchain wordt vermeld…(op de hun site vermelden ze dat ze fitness apparatuur maken 😉

De Amerikaanse waakhond heeft de notering stopgezet tot 3 januari.

 

 

De risico’s van beleggen in de telecomsector

Victor Goossens https://goedbeleggen.wordpress.com/ meer dan 33 jaar ervaring in het beleggingsvak, sinds okt 2006 een gemiddeld rendement van 11% per jaar met een kaspositie van gemiddeld 22%
telco
Een sector waar ik niet graag in beleg is de Telecom sector, hieronder een aantal zaken waarvan ik verwacht dat de sector continue kan underperformen.
Gratis Telefoon
Jaren lang hebben telecomaanbieders toestellen verkocht wwarvan de prijs verstopt was in de abonnementskosten. Nu heeft de hoge raad bepaalt dat dat koop op afbetaling is en dit kan leiden tot forse schadevergoedingen voor de clienten.
Enorme bedragen aan Goodwill & Intangibles op de balans
Door de Internet-rage, Hypes en overnames van eind jaren’90 hebben alle telecom bedrijven enorme bedragen Goodwill & Intangibles op hun balans staan (bij sommige soms tot 3x het eigen vermogen!), dat zijn (vaak fictieve) waardebepalingen van niet roerende of onroerende zaken, maar zaken zoals merknaam, branding etc, die vooral worden opgevoerd op de balans na kostbare overnames om niet in 1 keer het eigen vermogen weg te blazen. Bij Coca Cola, Google, FB en Pepsico, bijvoorbeeld staan de merken etc ook op de balans, hier is wat voor te zeggen daar een merknaam niet zomaar is op te bouwen en een waarde heeft.
Bij Telecom vraag ik mij terdege af wat de waarde is van deze zaken op de balans, de komende jaren zal hoogstwaarschijnlijk fors moeten worden afgeschreven op deze posten, wat de winsten onder druk zal zetten en de winstcapaciteit voor de bedrijven verder verminderd.
Bundels tegen abnormale tarieven?
 
Dit is een verhaal die ik niet echt kan staven, maar wel de richting van de tarieven aangeeft.
Ik vernam van iemand uit de bel-industrie dat de overheid een tender heeft uitgeschreven voor onbeperkt bellen, internetten en berichten voor bepaalde grote overheidsinstanties. Mij werd verteld dat dit 2 euro 50 per maand per persoon is geworden! Terwijl een paar grote spelers al verlaagd zijn naar 25 euro per maand…
Het enige wat interessant zou kunnen zijn in deze sector is het overnamespel. Met de neergaande prijzen en felle concurrentie wordt schaalgrote steeds belangrijker. De kleine tot middelgrote spelers zullen tot op zekere hoogte worden overgenomen door de grotere. De concentratie van de macht zal dan weer worden begrenst door de overheden.
Mijn advies is deze sector te onderwegen, het enige positieve zijn mogelijke overnames.
Ik zal binnenkort volgens mijn model een lijst met aandelen aanleveren met mijn scores.

 

Cryptocurrencies, Bitcoin etc;

Ik baal natuurlijk dat ik ze niet heb en nog erger ik wordt er weer elke dag aan herinnert.

Een paar maanden geleden vernam ik dat er maar een bepaalt aantal Bitcoins zijn, dit vond ik interessant omdat als de vraag dan stijgt de prijs oploopt. Ik had totaal niet verwacht dat het zo snel en zo fors zou gaan.

Maar nu het gewone geld niks opbrengt zoeken mensen naar alles om maar geld mee te verdienen, aandelen, obligaties, huizen, Ferrari’s, schilderijen, Bitcoins, cryptocurrencies, noem het maar op, overal wordt in gespeculeerd en brengt ons naar ongekende hoogten.

Zoals de meeste beleggers heb ik ook hoogtevrees en probeer me niet te laten meeslepen in deze manie van speculaties.

Met name in de Bitcoins is het wel heel erg en ik moet me inhouden om niet te kopen in dit Ponzi vliegtuigspel.

Nu vind de Chairman van een van de grootste brokers ter wereld, Thomas Petterffy van Interactive Brokers dat de cryptocurrencies wel eens een systeemrisico zou kunnen worden. Nu gaan bij mij alarmbellen af als ik deze open brief lees, en met name;

‘Unless the risk of clearing cryptocurrency is isolated and segregated from other products, a catastrophe in the cryptocurrency market that destabilizes a clearing organization will destabilize the real economy, as critical equity index and commodity markets cleared in the same clearing organization become infected.

The only way to protect clearing organizations and their members (and the financial system as a whole) from the unique risks inherent in clearing cryptocurrencies is to require that they be cleared in a separate clearing system, isolated from other products.’

Daarnaast is het bij hun niet mogelijk om deze futures short te geven en als men long gaat moet men 100% aan geld aanhouden.

Food for thought…..